Odstąpienie od Umowy

 

Prawo Odstąpienia od Umowy (pobierz.pdf)

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

 

Nola Lamp sp. z o.o.
Poznań 60-689, ul. Obornicka 309
tel. +48 61 250 45 40
e-mail: sklep@nolalamp.pl
url: www.nolalamp.pl

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (pobierz .pdf), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20,00 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Formularz Odstąpienia od Umowy (pobierz.pdf)

(dotyczy Konsumenta)

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

………………………., ……………………………….
(miejsce)                     (data)

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
…………………………………………
(adres do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu)
…………………………………………
(adres e-mail)

Nola Lamp sp. z o.o.
Poznań 60-689, ul. Obornicka 309
tel. +48 61 250 45 40
e-mail: sklep@nolalamp.pl
url: www.nolalamp.pl

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu ………………………………

nr zamówienia……..………nr paragonu/faktury………….……. i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) ……………………………………………………………………… za cenę …………………………………………..,

2) ……………………………………………………………………… za cenę …………………………………………..,

3) ……………………………………………………………………… za cenę …………………………………………..,

4) ……………………………………………………………………… za cenę …………………………………………..,

Odbiór towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Poniżej wskazuję dane do zwrotu kwoty płatności za towar, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

…………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……

(dane do przelewu, nazwa banku, nr konta, lub PAYU)

 

……………………………………………………

  (imię, nazwisko i podpis Klienta)